Recykling płyt CD

Zgodnie z obowiązującą ustawą od kilku już lat segregujemy w domach odpady takie jak szkło, tworzywa sztuczne i makulatura. Dzięki wielu kampaniom edukacyjnym wiemy, że do dużych kontenerów nie wolno wyrzucać baterii, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego czy przeterminowanych leków.

Czytaj więcej