Szkoła

Jaki dziennik elektroniczny wybrać?

Podniesienie efektów kształcenia, poprawa komunikacji z rodzicami, usprawnienie pracy nauczyciela – to tylko niektóre korzyści przemawiające za porzuceniem dzienników papierowych na rzecz nowoczesnych e-dzienników.

Jakie są rodzaje dzienników elektronicznych?

Mnogość rozwiązań technologicznych proponowanych dyrektorom szkół sprawia, że mają poważny dylemat, …

Czytaj więcej