Zasady utylizacji sprzętu elektronicznego

Zasady utylizacji sprzętu elektronicznego

Utylizacja sprzętu elektronicznego przestała być jedynie miłym ukłonem w stronę ekologii. Od września 2015 roku kwestia jest uregulowana prawnie Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Jak i komu można przekazać zużyty sprzęt elektroniczny do utylizacji?

Wspomniana wyżej ustawa nakłada na firmy i organizacje szereg obowiązków związanych z właściwym postępowaniem ze sprzętem elektronicznym i elektrycznym. W myśl ustawy „złom elektroniczny” należy przekazać odbiorcy, który jej zarejestrowany i uprawniony do jego utylizowania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Takie odbiorca posiada odpowiednie zaplecze techniczne, a także zezwolenia na zbieranie, magazynowanie i transport. Odbiorca utylizujący sprzęt musi także wystawiać specjalne karty przekazania odpadu, na których znajdą się kody opisujące rodzaje przekazanych do zniszczenia odpadów elektronicznych lub elektrycznych.

Sprzęt elektroniczny, czyli właściwie co?

Firmom zajmującym się utylizacją sprzętu elektronicznego możemy powierzyć wszelkiego rodzaju sprzęt biurowy taki jak monitory, komputery stacjonarne, komputery osobiste, serwery, drukarki, kserokopiarki, skanery, niszczarki, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, akcesoria komputerowe, zasilacze awaryjne, kable itp. a także sprzęt teleinformatyczny np. terminale płatnicze, routery, switche, centrale telefoniczne. Oprócz elektroniki takie przedsiębiorstwa utylizują również sprzęt AGD.

Co obejmuje utylizacja sprzętu elektronicznego?

Zużyty sprzęt musi być poddany recyklingowi lub unieszkodliwieniu. Konieczność ta wynika z faktu, że „złom elektroniczny” zawiera wysoko toksyczne substancje, takie jak rtęć, kadm, związki bromu, ołów czy chrom, a także emituje niebezpieczne pola elektromagnetyczne. Utylizacja sprzętu elektronicznego obejmuje m.in. niszczenie dysków twardych, a także zewnętrzne nośniki pamięci. Dobre firmy gwarantują na piśmie, że nie będą w żaden sposób odczytywać i wykorzystywać danych i informacji zapisanych na dyskach twardych i innych nośnikach. Stosowane są przez nie takie środki ochrony jak kontrola dostępu osób do nośników poddanych utylizacji, monitoring i całodobowa ochrona, instalacje przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe. Niszczenie dysków twardych powierza się osobom przeszkolonym nie tylko pod względem technicznym, ale także z zakresu ochrony prawnej danych (doczytaj o niszczeniu dysków i innych nośników danych).

Jak pozbyć się zużytej elektroniki z domu?

O ile firmy powierzają utylizacje podmiotom zarejestrowanym, upoważnionym do tego celu, przeciętny Kowalski często nie wie, co może zrobić ze zużytym sprzętem elektronicznym znajdującym się w jego domu. Osoby prywatne mają kilka wyjść. Mogą oddać do sklepu przy okazji zakupu nowego urządzenia, pozostawić w punkach naprawy, zanieść do punktu zbierania elektrośmieci albo powierzyć instytucjom i stowarzyszeniom ekologicznym organizującym zbiórki zużytego sprzętu. Jak widać, wyjść jest całkiem sporo, wystarczy jedynie rozejrzeć się i wybrać najwygodniejsze.